Vanuit mijn professie in het speciaal onderwijs, ben ik bekend met de specifieke werkdruk die in het onderwijs ligt. De duizendpootfunctie maakt dat prioriteit niet altijd helder is. Alles in het belang van het kind, maar telkens gericht op een ander deel van de taken die er zijn.

Uitgangspunt
Evenwicht in passie, professionaliteit en plezier

Doel
Groei in persoonlijke ontwikkeling
Bewust zijn van de eigen verantwoordelijkheid
Het maken van keuzes en het (her)kennen van eigen mogelijkheden

Voor wie?
Directie, leerkrachten en assistenten in het primair onderwijs en speciaal primair onderwijs

Tools

C.A.D.T.® | Competence Analysis Development Tool
C.A.D.T.® is een bewezen en beproefd diagnostisch instrument dat het persoonlijkheidsprofiel van iemand beschrijft

Meer informatie

 


N.C.A.® | Natuur Cultuur Analyse

N.C.A.® geeft een totaal inzicht in de cultuur- en natuurkant van een organisatie.

Meer informatie

 


Mijn rol
Het samen onderzoeken en vaststellen van de hulpvraag, door de opdrachtgever en de coachee. De coachee laten ontdekken van waaruit de hulpvraag komt. Vaak liggen er onderliggende thema's die een remmende werking kunnen hebben op het functioneren.

 
Hoe verder?
Het individuele traject bestaat uit de afname van een C.A.D.T® | Competence Analysis Development Tool persoonlijkheidsprofiel, gesprekken, (tussen)evaluaties met de opdrachtgever, coach en coachee en de eindevaluatie. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag, maar wordt in overleg altijd vooraf afgesproken. Voor de hele organisatie bestaat de mogelijkheid tot het afnemen van een N.C.A.® | Natuur Cultuur Analyse organisatieanalyse.

Coachvragen

  • Is het werk wat ik doe passend? Kan ik de verantwoordelijkheden aan?
  • Ik heb moeite om op de juiste wijze te communiceren. Wat kan ik zelf doen of dit te verbeteren?
  • Hoe kunnen mijn collega en ik op een professionele manier samenwerken?
  • Ik heb altijd het gevoel dat ik de kar alleen moet trekken. Hoe motiveer ik mijn medewerkers?

Tarieven

Coaching is altijd op maat en persoonsafhankelijk. De coachsessies duren gemiddeld 1 tot 1½ uur per keer en worden gegeven op locatie of in mijn eigen praktijk. Het coachingstraject wordt vastgesteld in overeenstemming met opdrachtgever, coach en coachee.

Coaching in het onderwijs: € 120,00 per uur

Genoemd tarief is exclusief b.t.w.


else 9 500px