Tools
In mijn begeleiding maak ik gebruik van de instrumenten:

 • Persoonlijkheidsprofiel C.A.D.T.® | Competence Analysis Development Tool
 • Organisatieprofiel N.C.A.® | Natuur Cultuur Analyse

De allereerste stap voor verandering is zicht krijgen op uzelf en de organisatie. Het krachtige van deze instrumenten is, dat ze niet alleen de uiterlijke kenmerken laten zien, maar juist de onzichtbare innerlijke drive. Hierdoor ontstaat een dieper inzicht en de oplossing kan vanuit de bron worden gestart.

C.A.D.T.® | Competence Analysis Development Tool
C.A.D.T.® Coaching wordt steeds meer toegepast. Het is een bewezen en beproefd diagnostisch instrument dat het persoonlijkheidsprofiel van iemand beschrijft. Het wordt ingezet om zicht te krijgen op de 'binnenkant' van de eigen persoonlijke kwaliteiten, drijfveren en de ontwikkelgebieden. Het laat de onbewuste aansturing en weerkerende patronen zien. Niet alleen hoe iemand de dingen doet, maar ook van waaruit dit gedaan wordt.

C.A.D.T.® Coaching geeft onder meer inzicht in:

 • Kwaliteiten
 • Triggers
 • Communicatie
 • Persoonlijk leiderschap
 • Verantwoordelijkheid
 • Bestpassende werkomgeving
 • Ontwikkelgebieden
 • Actiegerichtheid

C.A.D.T.® Coaching wordt onder meer ingezet bij:

 • Start van een coachingstraject
 • Assessment
 • Effectiviteitsverbetering
 • Vaststellen ontwikkelpotentieel
 • Management development
 • Competentiemanagement

 
N.C.A.® | Natuur Cultuur Analyse N.C.A.®
Een Natuur Cultuur Analyse N.C.A.® geeft inzicht in cultuur- en natuurkant van een organisatie. De cultuurkant laat zien hoe in een organisatie de zaken gedaan worden en geregeld zijn. De natuurkant toont van waaruit dit gedaan wordt en brengt de onderliggende 'drive' van de mensen in de organisatie in beeld. N.C.A.® maakt inzichtelijk hoe deze twee kanten zich tot elkaar verhouden.

Betere resultaten
Een organisatie heeft vanuit de dieptepsychologie niet alleen een cultuur, maar ook een natuur. Het is deze natuur die een doorslaggevende aansturende werking heeft. Met gebruik van instrumenten kan een hele organisatie 'doorgelicht' worden. Hierdoor kunnen op die plaatsen waar dat nodig is, veranderingen worden ingezet, zodat een organisatie vanuit haar 'eigen' kracht nog beter kan werken. Mensen kunnen op een natuurlijke en betrokken manier functioneren, op de plek die bij hen past. Zo kunnen in een organisatie waar mensen meer vanuit eigen talenten en krachten werken betere resultaten worden bereikt.

Doel
Een organisatie waarin mensen met plezier en passie werken vanuit hun eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.

Mijn Rol
Het in kaart brengen van de intermenselijke processen binnen de organisatie.


else 5